VI. V

Vítejte na stránkách předmětu český jazyk v VI. V. Objevíte zde:

 • užitečné odkazy
 • studijní materiály
 • práce žáků

 • Informace k výuce

  Mluvnice


  Každou středu a čtvrtek.
  Pracujeme a vnímáme stavbu věty a vzutahy mezi větmýni členy. Máme zopakovanou látku ohebných slovních druhů (tvarosloví - podstatná jména - slovní a mluvnický význam, skloňování, přídavná jména - druhy, skloňování, stupňování, zájmena - druhy, skloňování, číslovky - druhy, skloňování, slovesa - slovesný způsob, příslovce, přešdložky, spojky, částice, citoslovce). Čeká nás souhrnné procvičování a ověřování znalostí.

  Probrané učivo

  Sloh

  Pracujeme na tvorbě pověsti vztahující se k jednotlivým souhvězdím noční oblohy. Do 26. května musí být práce odevzdána v i-škole.

  Literatura

  V úterý s ní otevíráme týden. Přes mýty a pohádky jsme se postupně propracovali k pověstem. Zároveň prezentujeme přečtené knihy, při čemž klademe důraz na mluvený projev. Učíme se tak hodnotit sami sebe i ostatní.