Předměty

Anglický jazyk 

Mgr. Eva Marvanová

Fyzika

Chemie

Hudební výchova

Dějepis

Kroužky a volnočasové aktivity